ASESORIAS NAPOLES | info@asesoriasnapoles.es |
T. 93 468 58 10 / F. 93 468 58 11

Gestió de tributs

Nostra experiència en gestió de tributs, en el seus vessants contables i legals ens permeten oferir serveis tan per la planificació d’operacions com per la solució de controvèrsia d’indole tributaria derivades de processos de fiscalització.

A més, contem amb el coneixement i l’experiència necessària per a oferir assessoria en els aspectes legals que afecten els negocis (aspectes societaris, contractuals, mercantils, laborals, etc). La finalitat dels nostres serveis, es permetre als nostres clients obtenir els següents beneficis.

  • Contar amb assessoria legal i tributaria, amb especial èmfasis en les normes vinculades a les seves activitats.
  • Contar amb assessoria especialitzada sobre la marxa empresarial i els problemes legals dels nostres clients.
  • Disminuir i determinar oportunament els costos tributaris vinculats a les seves operacions, sobre la base d’un anàlisis integral de les mateixes, considerant tan els seus efectes tributaris com les conseqüències legals.
  • Aprofitar els règims especials i els beneficis tributaris que estableix i estableixi en el futur, la nostra legislació.
  • Planificar correctament la seva estructura operativa, tenint en compte les conseqüències tributaries i legals de la mateixa.
  • Efectuar un adequat plantejament tributari laboral, a fi d’optimitzar les cargues sobre remuneracions del seus funcionaris i treballadors.
  • Comptar amb una seguretat raonable respecte al compliment de les seves obligacions legals i tributaries.
  • Tindre a la seva disposició al nostre equip de treball per al recolzament que fos necessari en cas de fiscalització de la SUNAT o altres organismes, amb inclusió, de ser el cas, la assessoria i patrocini en el processos administratius tributaris.
  • Gestió de: I.R.P.F ( 130/131/115/123/110) I.V.A. (300/ 310/ 311/ 370/371) I.S.O.C. (200/201/ 202/ 218/225).