ASESORIAS NAPOLES | info@asesoriasnapoles.es |
T. 93 468 58 10 / F. 93 468 58 11

Impost sobre transmissions patrimonials

Impost sobre transmissions patrimonials. És aquell que grava, entre altres coses, la compravenda d’habitatge de segona mà o successives.

L’impost comprèn:

  • Transmissió de béns immobles.
  • Constitució o cessió de drets reals sobre immobles (llevat dels de Garantia).
  • Actes o contractes que comprenguin mobles i immobles, sense especificar la part de valor que a cada classe correspongui.