ASESORIAS NAPOLES | info@asesoriasnapoles.es |
T. 93 468 58 10 / F. 93 468 58 11

Intervenció davant inspeccions

Les formes més habituals d’inici de l’activitat inspectora són:

  • Per ordre d’un superior
  • Per iniciativa del propi inspector
  • Per denúncia realitzada contra l’empresari
  • Per ordre d’una administració pública o Jutjat

L’inspector té reconegudes per Llei facultats que consisteixen en demanar:

  • Que li acompanyis en la inspecció al centre de treball
  • L’aportació de documentació sociolaboral teva o dels teus empleats
  • Requerir-te per tal que compadeixis a les oficines públiques
  • Fer mesuraments o prendre mostres

Sempre cal tenir a la seva disposició el Llibre de Visites, i en cas de ser requerit a la seu de l’organisme públic, s’ha de presentar per tal que l’inspector pugui deixar constància de les actuacions realitzades.

L’obstaculització a la tasca inspectora està tipificada com a infracció greu, amb sancions que van, en el grau mínim, de 626-1250 euros; en el grau mitjà de 1251-3125 euros; i en el seu grau màxim de 3.126-6.250 euros.

En Assessories Nàpols li oferim intervencions davant inspeccions laborals.